Malé Březno - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Čerpání rozpočtu

Rozpočet Malé Březno

Daňové
62,01 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 34 155 000 Kč
Upravený rozpočet 34 155 000 Kč
Skutečné plnění 42 560 909 Kč
Plnění 124,61 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjmy úhr. za dobýv. nerostů a popl. za geo. pr. 24 000 000 24 000 000 32 042 292 133,51
Daň z nemovitých věcí 4 000 000 4 000 000 4 245 364 106,13
Daň z příjmů práv. osob za obce 2 000 000 2 000 000 1 179 520 58,98
Daň z přidané hodnoty 1 500 000 1 500 000 2 268 109 151,21
Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 850 000 850 000 716 147 84,25
Daň z příjmů práv. osob 780 000 780 000 1 015 929 130,25
Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon 750 000 750 000 764 045 101,87
Poplatek za komunální odpad 130 000 130 000 117 000 90,00
Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou 80 000 80 000 120 356 150,45
Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky 20 000 20 000 46 444 232,22
Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě z výh. hr. přístrojů 20 000 20 000 33 483 167,42
Poplatky za znečišťování ovzduší 10 000 10 000 0 0,00
Správní poplatky 10 000 10 000 7 320 73,20
Poplatek ze psů 5 000 5 000 4 900 98,00
Celkem 34 155 000 34 155 000 42 560 909 124,61
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.